Tarihi Devirler (Çağlar) nelerdir? Tarihi çağlar sırasıyla

Yazının bulunması ile başlayan ve günümüze kadar gelen süreçtir. Tarihi Devirler (Çağlar) nelerdir? Tarihi çağlar sıralaması 9. sınıf.

İlk Çağ: yazının bulunması ile başlar 375 kavimler göçü ile biter.

Orta Çağ: kavimler göçü ile başlar 1453 İstanbul’un fethi ile biter.

Yeni Çağ: İstanbul’un fethi ile başlar 1789 Fransız ihtilali ile biter.

Yakın Çağ: Fransız ihtilali ile başlayan bu çağ günümüzde devam etmektedir.

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

Mezopotamya

1-Sümerler

 • Site şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
 • Şehirlerin yöneticilerine patesi ya da ensi denilmiştir.
 • Merkeziyetçilik ve siyasi birlik yoktur.
 • Ur urug lagaş kiş gibi şehirleri vardır.
 • Çivi yazısını bulmuşlardır. (MÖ3000)
 • Ziggurat adı verilen tapınakları vardır.

Not: zigguratlar tahıl ambarı depo gözlemevi vb. olarak kullanılmıştır.

 • Ay yılını kullanarak astronomiyi geliştirmişlerdir.
 • Urgakina kanunları tarihin ilk anayasası niteliğindeki kanunlardır.

2-Akadlar

 • Başkentleri Agade şehridir.
 • İlk imparatorluğu kurmuşlardır.
 • İlk düzenli orduyu kurmuşlardır.

3- Elamlar

 • Başkentleri sus şehridir.

4- Babiller

 • Başkentleri Babil şehridir.
 • Amurrrular tarafından kurulmuşlardır.
 • Kısas esasına dayalı anayasa olan anayasa hazırlandı (hammurabi)
 • Babil’in asma bahçeleri ve zafer kuleleri ünlüdür.

5- Asurlular

 • Başkentleri Ninova şehridir.
 • Ninova şehrinde kütüphaneler kurdular.
 • Anadolu’ya yazıyı getirdiler.
 • Kültepe de Karum adı verilen ticaret bölgeleri kurdular.

Anadolu

1- Hititler

 • Başkentleri çorum Hattuşaş’tır.
 • Feodal beyliklere son vererek merkezi bir otorite kurmuşlardır.
 • Pankuş adı verilen meclisleri vardır.
 • Kraliçelerine Tavananna denir.
 • Objektif tarih yazıcılığının başlangıcı sayılan Anal adı verilen defterleri tanrılara hesap vermek amacıyla tutmuşlardır.
 • Tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş antlaşmasını mısır ile imzalamışlardır.
 • Çivi yazısını da resim (hiyeroglif) yazısını da kullanmışlardır.

2- Frigyalılar

 • Başkentleri Gordion’dur.
 • Temel geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olmasından dolayı tarımı ve hayvancılığı koruyan sert yasalar yapmışlardır.

Not: öküz öldürmenin saban kırmanın cezası ölümdür gibi.

 • En önemli tanrıları Kibele’dir.
 • Tapates adı verilen halı ve kilimleri vardır.
 • Fabl (hayvan konuşturma sanatı) ilk örneklerini vermişlerdir.
 • Fibula adı verilen çengelli iğneyi bulmuşlardır.

3-Lidyalılar

 • Başkentleri Sard şehridir.
 • Kral yolunu yapmışlar.
 • Parayı bulmuşlar.
 • Paralı askerlik sistemini kullanmışlar ve bu yüzden kısa sürede yıkılmışlardır.

4-İyonyalılar

 • Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
 • Denizcilikte ilerlemişlerdir.
 • Kolonicilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır.
 • Bilim ve sanatta ilerlemişlerdir.
 • En önemli sanat eserleri Artemis tapınağıdır.

5- Urartular

 • Başkentleri Van (tuşpa)’dır.
 • Madencilik ve hayvancılık ile ilgilenmişlerdir.
 • Mezarlarını oda şeklinde yapmışlardır.

Not: bu durum ahiret inançları olduğunu gösterir.

 • En önemli tanrıları savaş tanrısı haldi’dir.
 • Şehirlerinin etrafına yüksek duvarlar örmüşler.
 • Sulama kanalları yapmışlar.

MISIR

 • Nom adı verilen şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir.
 • Firavun denilen tanrı krallar tarafından yönetilmişlerdir.
 • Hiyeroglif adı verilen resim yazısını bulmuşlardır.
 • Ahiret inancından dolayı mumyacılık, tıp, anatomi ve eczacılık gelişmiştir.
 • Nil nehrinin taşma zamanlarını hesap edebilmek için güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlardır.

Not: taşma zamanlarında bozulan sınırların tekrar çizilmesi geometrinin gelişmesini sağlamıştır.

 • Papirüs adı verilen kâğıdı kullanmışlardır.
 • Firavun mezarları olarak tasarlanan piramitleri inşa etmişlerdir.
 • Hititler ile tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan kadeş antlaşmasını yapmışlardır.

İRAN

 • Medler ve persler devlet kurmuşlardır.
 • Posta teşkilatını kurmuşlardır.
 • Ülkeyi satraplıklara bölmüşlerdir.
 • Bu satraplıkları denetlemesi için şah gözü ve şahkulağı adı verilen müfettişler görevlendirilmiştir.

Not: posta teşkilatı ve satraptık sistemi merkezi otoritenin güçlü tutulmaya çalışıldığının göstergesidir.

 • Ateşe tapılan ve zerdüştlük adı verilen inançları vardır.

İBRANİLER

 • Kudüs merkezli bir krallık kurmuşlardır.
 • İlk tek tanrılı din olan Museviliği kabul etmişlerdir.

Not: Museviliğin sadece kendilerine ait olduğunu düşündüklerinden dinlerini yaymamışlar ve kapalı bir toplum olarak kalmışlardır.

FENİKELİLER

 • Bulundukları bölge nedeniyle deniz ticareti ile uğraşmışlardır.
 • Kolonicilik faaliyetlerinde bulunmuşlar.
 • Alfabeyi bulmuşlardır.

UZAK DOĞU

1- ÇİN

 • En eski medeniyetlerden biridir.
 • Kâğıt, matbaa, barut ve pusulayı bulmuşlardır.
 • Budizm, Taoizm, Manihaizm ve konfüçyüsçülük inançları yayılmıştır.

2- HİNT

 • Racalık (prenslik) adı verilen bir sistemle yönetilmişlerdir.
 • Sınıflar arası geçişin ve evliliğin yasak olduğu kast sistemi vardır.

Not: kast sistemi nedeniyle Hint halkı arasında birlik ve beraberlik kavramları ile millet olma olgusu gelişmemiştir.

Not: Gazneli Mahmut’un Hindistan’a düzenlediği 17 sefer kast sistemine büyük bir darbe vurmuştur.

YUNAN UYGARLIĞI

 • Polis adı verilen şehir devletleri vardır.
 • Kolonicilik gelişmiştir.
 • Bilim ve sanatın geliştiği bir uygarlıktır.
 • Atina da halk meclisi atarak demokrasi alanında ilk adımı attılar.
 • Çok tanrılı dinlere ve ahirete inanmışlardır.
 • Tanrılarını insan şeklinde düşünmüşlerdir.
 • Tanrılar adına yaptıkları yarışmalar günümüzdeki olimpiyatların temelini atmıştır.

MAKEDONYA UYGARLIĞI

 • Doğu batı uygarlığının kaynaştığı Helenizm kültürünü oluşturmuşlardır.
 • Bergama, Antakya, İskenderiye önemli kültür merkezleridir.

ROMA UYGARLIĞI

 • Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk yönetimi uygulamışlardır.
 • Milano fermanı ile Hristiyanlık serbest bırakılmıştır.
 • Miladi takvim ve Latin alfabesini geliştirdiler ve kullandılar.
 • Halk plepler ve patriciler olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
 • Plepler ve patricilerin savaşlarını bitirmek amacı ile on iki levha kanunları hazırlandı.

Not: bu kanunlar bu günkü Avrupa ve Türkiye’nin hukuk kurallarının temelini atmışlardır.

 • Tarihin en büyük köleci devletidir.
 • Kavimler göçü sonrası doğu-batı olmak üzere 2’ye ayrılmıştır ve ilk çağ sona ermiştir.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR

KPSS
DİKEY GEÇİŞ
SINAVI

30 HAZİRAN 2019

KPSS
SINAV DUYURULARI
KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Test Çözerken En Çok Yapılan Hatalar

  Bu makalemizde siz değerli öğrencilerimizin sınavda daha az hata yapmaları için bir takım derlenmiş hataları söyleyerek, hatayı yapmadan hatanın fark... Devamını Oku

 • Test Sınavlarında Yapılan Yanlışlar Nelerdir?

  Günümüzün en çok yapılan sınavlarından olan Test Sınavlarında öğrencilerin en fazla yaptığı hataları bir araya derledik. Test sınavlarında başarısızl... Devamını Oku

 • Test Çözerken Uyulması Gereken Tavsiyeler

  Test çözerken bazı kurallara uymak bize başarıyı getirmek için önemli püf noktalardan birisi olabilir. Rehberlik uzmanları test çözerken öğrencilere ... Devamını Oku

 • Test ve Soruları Nasıl Hızlı Çözerim?

  Hızlı Soru Test Çözme Yöntemleri nelerdir? Bu yazımızda hızlı test çözme teknikleri hususunda sizlere kısaca bilgi vereceğiz. Bildiğiniz gibi günümüz... Devamını Oku

KATEGORİLER