logo
Fiziğin Uygulama Alanları 9. Sınıf
1.
I. Dijital tartı cihazı

II. MR cihazı

III. Mikroskop

IV. Röntgen cihazı

 

Yukarıdaki teknolojik cihazlar fiziğin alt dallarına göre sınıflandırılırsa hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfı ait olur?
Doğru Cevap: "E" Mekanik
Soru Açıklaması
reklam talebi için iletişime geçiniz.
2.
Aşağıdaki bilim dallarının hangisi fiziğin alt dalı olan manyetizmadan daha çok yararlanmış ve icat gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tıp
Soru Açıklaması
3.
Matematik, kimya ve biyoloji bilim dallarıyla olan ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdaki sıralamalardan hangisi çoktan aza doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Matematik, kimya, biyoloji
Soru Açıklaması
4.
Fiziğin teknolojik gelişimi etkileri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağlamamıştır?
Doğru Cevap: "E" Kokusuz boya
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki meydana gelen olayların hangisinde fizik bilimi meydana gelen olayı açıklamaya yardımcı olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Uzay cisimlerinin konumuna göre gelecekten haber verme
Soru Açıklaması
6.
Mikroskop sayesinden aşağıdaki bilim dallarından hangisi gelişme kaydetmiştir?
Doğru Cevap: "E" Coğrafya
Soru Açıklaması
7.
Fizik biliminin ilgili olduğu bilim dalları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tıp - Kimya - Biyoloji
Soru Açıklaması
8.
Fizik biliminin çevremizdeki uygulamaları açısından düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?
Doğru Cevap: "B" Ekmek
Soru Açıklaması
9.


 

Yukarıdakilerden hangisi fizikte modellemeye örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda verilenlerden hangisi fizikteki modellemenin avantajlarından biri olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Tekrarlanamaz.
Soru Açıklaması
logo
Fiziğin Uygulama Alanları 9. Sınıf
11.
Fizikte modelleme ve modellemede matematik kullanımı ile ilgili olarak,

 

I. Modelleme güvenlidir.

II. Bir model benzetildiği olayın genel özelliklerini taşır.

III. Matematik, fizi kanunlarının herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasını sağlar.

 

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Dünyadaki en önemli buluşlardan olan saat, termometre, çivi gibi aletlerin bulunuş sıralamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Çivi - Saat - Termometre
Soru Açıklaması
13.
I. Güneş sistemi

II. Atom modelleri

III. Işığın dalga modeli

 

Yukarıdakilerden hangileri fizikte modellemeye örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Yukarıda verilen icatların geliştirilmesinde fizik biliminden faydalanılanlar hangileridir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
logo
Fiziğin Uygulama Alanları 9. Sınıf
1.
I. Dijital tartı cihazı

II. MR cihazı

III. Mikroskop

IV. Röntgen cihazı

 

Yukarıdaki teknolojik cihazlar fiziğin alt dallarına göre sınıflandırılırsa hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfı ait olur?
Doğru Cevap: "E" Mekanik
Soru Açıklaması
reklam talebi için iletişime geçiniz.
2.
Aşağıdaki bilim dallarının hangisi fiziğin alt dalı olan manyetizmadan daha çok yararlanmış ve icat gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tıp
Soru Açıklaması
3.
Matematik, kimya ve biyoloji bilim dallarıyla olan ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdaki sıralamalardan hangisi çoktan aza doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Matematik, kimya, biyoloji
Soru Açıklaması
4.
Fiziğin teknolojik gelişimi etkileri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağlamamıştır?
Doğru Cevap: "E" Kokusuz boya
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki meydana gelen olayların hangisinde fizik bilimi meydana gelen olayı açıklamaya yardımcı olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Uzay cisimlerinin konumuna göre gelecekten haber verme
Soru Açıklaması
6.
Mikroskop sayesinden aşağıdaki bilim dallarından hangisi gelişme kaydetmiştir?
Doğru Cevap: "E" Coğrafya
Soru Açıklaması
7.
Fizik biliminin ilgili olduğu bilim dalları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tıp - Kimya - Biyoloji
Soru Açıklaması
8.
Fizik biliminin çevremizdeki uygulamaları açısından düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez?
Doğru Cevap: "B" Ekmek
Soru Açıklaması
9.


 

Yukarıdakilerden hangisi fizikte modellemeye örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Aşağıda verilenlerden hangisi fizikteki modellemenin avantajlarından biri olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Tekrarlanamaz.
Soru Açıklaması
logo
Fiziğin Uygulama Alanları 9. Sınıf
11.
Fizikte modelleme ve modellemede matematik kullanımı ile ilgili olarak,

 

I. Modelleme güvenlidir.

II. Bir model benzetildiği olayın genel özelliklerini taşır.

III. Matematik, fizi kanunlarının herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasını sağlar.

 

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
12.
Dünyadaki en önemli buluşlardan olan saat, termometre, çivi gibi aletlerin bulunuş sıralamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Çivi - Saat - Termometre
Soru Açıklaması
13.
I. Güneş sistemi

II. Atom modelleri

III. Işığın dalga modeli

 

Yukarıdakilerden hangileri fizikte modellemeye örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Yukarıda verilen icatların geliştirilmesinde fizik biliminden faydalanılanlar hangileridir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.