logo
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı
Sosyal Bilgiler Deneme Test Soruları Çöz
1.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'na göre aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz?
Doğru Cevap: "D" Kaçıncı sınıfta okuyorsun?
Soru Açıklaması
reklam talebi için iletişime geçiniz.
2.
Kurtuluş Savaşı sırasında Kazım Karabekir önderliğinde Doğu Cephesinde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı başarı sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ermeniler
Soru Açıklaması
3.
Milli kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan halk oyunlarımız, bölgeden bölgeye değişiklik gösterir.

Aşağıdaki oyun - bölge eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Zeybek – Karadeniz Bölgesi
Soru Açıklaması
4.
I. Kına geceleri
II. Havai fişek gösterileri
III. Çeyiz götürme ve serme
IV. Salon düğünleri düzenleme

Düğün kültürümüzde yer alan yukarıdaki uygulamaların hangileri daha eskiye dayanır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki oyunlardan hangisi geçmişte kemikle oynanırmış?
Doğru Cevap: "C" Aşık
Soru Açıklaması
6.
Sözlü tarih çalışmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Sorulacak soruların hazırlanması
Soru Açıklaması
7.
"İnsanı insan yapan ve birbirinden ayıran özelliklere bireysel farklılık denir."

Buna göre aşağıdaki bireysel faklılıklardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Bireyin fiziksel özellikleri
Soru Açıklaması
8.
Milli Mücadele hangi olayla başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla.
Soru Açıklaması
9.
Atatürk, milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla sırayla nerelerde çalışmalar yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" Havza – Amasya – Erzurum – Sivas
Soru Açıklaması
10.
Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yukarıdaki İzmiri Hangi devlet işgal etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yunanlılar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
logo
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Deneme Sınavı
Sosyal Bilgiler Deneme Test Soruları Çöz
1.
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'na göre aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz?
Doğru Cevap: "D" Kaçıncı sınıfta okuyorsun?
Soru Açıklaması
reklam talebi için iletişime geçiniz.
2.
Kurtuluş Savaşı sırasında Kazım Karabekir önderliğinde Doğu Cephesinde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı başarı sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ermeniler
Soru Açıklaması
3.
Milli kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan halk oyunlarımız, bölgeden bölgeye değişiklik gösterir.

Aşağıdaki oyun - bölge eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Zeybek – Karadeniz Bölgesi
Soru Açıklaması
4.
I. Kına geceleri
II. Havai fişek gösterileri
III. Çeyiz götürme ve serme
IV. Salon düğünleri düzenleme

Düğün kültürümüzde yer alan yukarıdaki uygulamaların hangileri daha eskiye dayanır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki oyunlardan hangisi geçmişte kemikle oynanırmış?
Doğru Cevap: "C" Aşık
Soru Açıklaması
6.
Sözlü tarih çalışmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Sorulacak soruların hazırlanması
Soru Açıklaması
7.
"İnsanı insan yapan ve birbirinden ayıran özelliklere bireysel farklılık denir."

Buna göre aşağıdaki bireysel faklılıklardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Bireyin fiziksel özellikleri
Soru Açıklaması
8.
Milli Mücadele hangi olayla başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla.
Soru Açıklaması
9.
Atatürk, milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla sırayla nerelerde çalışmalar yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" Havza – Amasya – Erzurum – Sivas
Soru Açıklaması
10.
Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yukarıdaki İzmiri Hangi devlet işgal etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yunanlılar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.