logo
KPSS Ön Lisans Türk İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
1.
Talaş Savaşı'nın

I. Türklerin İslam dinini yakından tanımaları

II. Türk-Arap mücadelesinin sona ermesi

III. Kâğıt üretiminin Çin dışında yayılması

sonuçlarından hangileri dünya kültür tarihini doğrudan etkilemiştir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
reklam talebi için iletişime geçiniz.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yaptığı savaşlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Miryokefelon
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflaması üzerine kurulan atabeylikler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Saltuklular
Soru Açıklaması
4.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan beyliklerden hangisi Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Karamanoğulları
Soru Açıklaması
5.
İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasında;

I. Gazneli

II. Anadolu Selçuklu

III. Harzemşahlar

devletlerinden hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki Ahi teşkilatının kuruluş nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Serbest rekabet ortamı oluşturmak
Soru Açıklaması
7.
Anadolu Selçuklu Devleti, diğer Türk-İslam devletlerinden daha fazla ticaretle ilgilendirmişlerdir.

Bu durum, Anadolu Selçuklu Devleti'nde;

I. imarethane

II. kervansaray

III. darüşşifa

mimari yapılarından hangilerinin artmasına sağlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
8.
Medrese, ribat, darüşşifa mimari örneklerini ilk yapan Türk-İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karahanlılar
Soru Açıklaması
9.
Anadolu Selçuklu Devleti,

I. Han

II. Sultan

III. Keykubat

hükümdarlık unvanlarından hangilerini kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
10.
İslam dünyası üzerinde Bizans baskısını sona erdiren savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Miryokefalon
Soru Açıklaması
A) Malazgirt B) Pasinler Miryokefalon
logo
KPSS Ön Lisans Türk İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
11.
Danişmentliler tarafından Anadolu'da yapılan ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yağıbasan
Soru Açıklaması
12.
Selçuklularda, hükümdar çocukları bir eyalete vali olarak gönderilince yanlarında atabey isminde tecrübeli, bilgili bir görevli bulunur.

Bu uygulama, Selçuklularda;

I. Merkezî otoritenin zayıflanması

II. İkili yönetim anlayışından vazgeçilmesi

III. Hükümdar çocuklarının tecrübe kazanması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
13.
Analodolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında;

I. Haçlı Seferleri

II. Kösedağ Savaşı

III. Babailer İsyanı

olaylarından hangilerinin etkisi olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
14.
Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdar merkezde olmadığında, yerine aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisi vekâlet eder?
Doğru Cevap: "C" Niyabet-i Saltanat
Soru Açıklaması
15.
I. Kösedağ

II. Pasinler

III. Miryokefalon

Yukarıda verilen savaşların kronolojik sıralaması, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" II - III - I
Soru Açıklaması
16.
Karahanlı Devleti'nin;

I. Doğu ve Batı diye ikiye ayrılması

II. Asya'da kurulmuş olması

III. Uygur alfabesini kullanması

özelliklerinden hangileri millî bir yapıda olduğuna kanıttır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki edebiyatçılardan hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti'nde yaşamamıştır?
Doğru Cevap: "B" Ali Şir Nevai
Soru Açıklaması
18.
I. Büyük Selçuklular

II. Memlüklüler

III. Eyyübiler

Yukarıda verilen Türk devletlerinin hangilerinde geleneksel Türk veraset anlayışı yoktur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nde taşra görevlileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Naip
Soru Açıklaması
20.
I. Karatay

II. Huand Hatun

III. Caca Bey

Yukarıda verilen medreselerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
logo
KPSS Ön Lisans Türk İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
1.
Talaş Savaşı'nın

I. Türklerin İslam dinini yakından tanımaları

II. Türk-Arap mücadelesinin sona ermesi

III. Kâğıt üretiminin Çin dışında yayılması

sonuçlarından hangileri dünya kültür tarihini doğrudan etkilemiştir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
reklam talebi için iletişime geçiniz.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yaptığı savaşlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Miryokefelon
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflaması üzerine kurulan atabeylikler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Saltuklular
Soru Açıklaması
4.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan beyliklerden hangisi Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Karamanoğulları
Soru Açıklaması
5.
İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasında;

I. Gazneli

II. Anadolu Selçuklu

III. Harzemşahlar

devletlerinden hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki Ahi teşkilatının kuruluş nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Serbest rekabet ortamı oluşturmak
Soru Açıklaması
7.
Anadolu Selçuklu Devleti, diğer Türk-İslam devletlerinden daha fazla ticaretle ilgilendirmişlerdir.

Bu durum, Anadolu Selçuklu Devleti'nde;

I. imarethane

II. kervansaray

III. darüşşifa

mimari yapılarından hangilerinin artmasına sağlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
8.
Medrese, ribat, darüşşifa mimari örneklerini ilk yapan Türk-İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karahanlılar
Soru Açıklaması
9.
Anadolu Selçuklu Devleti,

I. Han

II. Sultan

III. Keykubat

hükümdarlık unvanlarından hangilerini kullanmışlardır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
10.
İslam dünyası üzerinde Bizans baskısını sona erdiren savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Miryokefalon
Soru Açıklaması
A) Malazgirt B) Pasinler Miryokefalon
logo
KPSS Ön Lisans Türk İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
11.
Danişmentliler tarafından Anadolu'da yapılan ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yağıbasan
Soru Açıklaması
12.
Selçuklularda, hükümdar çocukları bir eyalete vali olarak gönderilince yanlarında atabey isminde tecrübeli, bilgili bir görevli bulunur.

Bu uygulama, Selçuklularda;

I. Merkezî otoritenin zayıflanması

II. İkili yönetim anlayışından vazgeçilmesi

III. Hükümdar çocuklarının tecrübe kazanması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
13.
Analodolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında;

I. Haçlı Seferleri

II. Kösedağ Savaşı

III. Babailer İsyanı

olaylarından hangilerinin etkisi olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
14.
Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdar merkezde olmadığında, yerine aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisi vekâlet eder?
Doğru Cevap: "C" Niyabet-i Saltanat
Soru Açıklaması
15.
I. Kösedağ

II. Pasinler

III. Miryokefalon

Yukarıda verilen savaşların kronolojik sıralaması, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" II - III - I
Soru Açıklaması
16.
Karahanlı Devleti'nin;

I. Doğu ve Batı diye ikiye ayrılması

II. Asya'da kurulmuş olması

III. Uygur alfabesini kullanması

özelliklerinden hangileri millî bir yapıda olduğuna kanıttır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki edebiyatçılardan hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti'nde yaşamamıştır?
Doğru Cevap: "B" Ali Şir Nevai
Soru Açıklaması
18.
I. Büyük Selçuklular

II. Memlüklüler

III. Eyyübiler

Yukarıda verilen Türk devletlerinin hangilerinde geleneksel Türk veraset anlayışı yoktur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nde taşra görevlileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Naip
Soru Açıklaması
20.
I. Karatay

II. Huand Hatun

III. Caca Bey

Yukarıda verilen medreselerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.