logo
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Çöz
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
1.
İlk Türk devletlerinde hükümdarlığın kaynağı ilahi idi. Hükümdarlık yetkisinin Göktanrı tarafından verildiğine inanılırdır.

Buna göre, ilk Türk devletleri ile ilgili;

I. Ahiret inancı

II. Teokratik bir yapı

III. Tanrı Kral anlayışı

özelliklerinden hangilerine benzer bir durum olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
------------
2.
I. Kutluk Devleti

II. Avarlar

III. Uygurlar

Yukarıda verilen Orta Asya ilk Türk devletlerinin hangilerinin kuruluş kronolojisi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" II-I-III
Soru Açıklaması
3.
Orta Asya'da kurulan İlk Türk devletlerinde ekonominin temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "C" Hayvancılık
Soru Açıklaması
4.
ilk Türk devletlerinde hukuk sisteminin yazılı hale getiren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uygurlar
Soru Açıklaması
5.
İlk Türk devletlerinde;

• Buğday gibi tahıl adlarının varlığı,

• Bakır, demir gibi metal adlarının bulunması,

• Kurganlarda kılıç, balta gibi araçların çıkması Türklerin;

 

I. tarım üretimi yaptıkları,

II. savaşçı bir millet olduğu,

III. ahiret inancının olduğu

özelliklerinden hangilerine kesin kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
6.
Orta Asya'da Avar egemenliğine son vererek 552 yılında kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Göktürkler
Soru Açıklaması
7.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uygurlar
Soru Açıklaması
8.
Bir Türk boyu Malazgirt savaşı esnasında Bizans tarafında savaşırken, Selçuklu tarafına geçmiştir. Bu Türk boyu sayesinde Selçuklu devleti savaşı zaferle bitirmiştir. Savaş esnasında taraf değiştiren bu Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Peçenek-Uz
Soru Açıklaması
9.
İlk Türk devletlerine ait ilk bilgilere Çin kaynaklarından ulaşılmasında, Türklerin;

I. boylar halinde yaşamaları

II. yazıyı geç kullanmaları

III. Çok sayıda devlet kurmaları

özelliklerinden hangilerinin doğrudan bir etkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
10.
Orta Asya Türk Tarihi araştırılırken;

I. Türk

II. Hint

III. Bizans

kaynaklarının hangilerinden yararlanılabilir?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması
logo
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Çöz
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
11.
Avrupa'da devlet kuran Türk boyları ve devletlerinin Hristiyanlık dinini kabul etmelerinde;

I. Yerleşik hayata geçilmesi

II. Avrupa kültüründen etkilenmeleri

III. Göçlerin süreklilik arz etmemesi

durumlarından hangileri etken olmuştur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletleri tarihini aydınlatan sözlü kaynaklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Battal Gazi Destanı
Soru Açıklaması
13.
İlk Türk devletlerinde Kurultay'ın danışma organı niteliğinde olduğuna kanıt aşağıdakilerden hangidir?
Doğru Cevap: "B" Son sözün hakana ait olması
Soru Açıklaması
14.
I. Kutluk

II. Selçuklu

III. Osmanlı

Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri kurucusunun adını almıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
Uygurlar;

I. Yazılı iletişim

II. Askeri örgütlenme

III. Mimari yapı

özelliklerinin hangilerinde, diğer Türk devletlerine göre daha çok gelişmiştir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devlet yönetimi ile ilgili bir kavram değildir?
Doğru Cevap: "E" Kamdu
Soru Açıklaması
17.
- 38 harften oluşur.

- 4'ü sesli, 26'sı sessiz, 8'i birleşiktir.

- Yazım kuralı yoktur.

Yukarıda özellikleri verilen alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Orhun
Soru Açıklaması
18.
Uygurlar;

I. Orta oyunu

II. Minyatür

III. Fresko

sanatlarından hangilerinin ilk örneklerini vermişlerdir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Orhun Kitabeleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Doğru Cevap: "B" Türklerin İslamiyet'e geçiş süreci anlatılır.
Soru Açıklaması
20.
- İslamiyet'e karşı mücadele etmişlerdir.

- Farklı dinlere hoşgörülü yaklaşmışlardır.

- Ticari faaliyetleri çok gelişmiştir.

Yukarıda özelliği verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hazarlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.