logo
3. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Test Çöz
Doğal Sayılar
1.


Yüzlükler             Onluklar             Birlikler

Yukarıda verilen taban bloklarının ifade ettiği sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 336
Soru Açıklaması
------------
2.
248 - 364 - 410

Yukarıda verilen sayılardaki "4" rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 444
Soru Açıklaması
3.

  • İki yüzlük

  • Sekiz onluk

  • Beş birlik


Yukarıda basamakları belirtilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 285
Soru Açıklaması
4.
482 sayısındaki 4 ve 2 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 402
Soru Açıklaması
5.
"Şimdiye kadar kumbaramda biriktirdiğim para iki yüz elli yedi lira olmuş."

Verilen cümlede geçen para değerinin sayısal ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 257
Soru Açıklaması
6.

  1. 415

  2. 742

  3. 589


Yukarıda verilen sayıların yüzler basamağındaki rakamların basamak değerlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1-3-2
Soru Açıklaması
7.
597 sayısındaki 9 ve 7 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 97
Soru Açıklaması
8.
Yüzler basamağında 2, onlar basamağında 3, birler basamağında ise 7 rakamı bulunan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İki yüz otuz yedi
Soru Açıklaması
9.
"Altı yüz doksan dört" şeklinde okunan sayının rakamlarla yazılımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 694
Soru Açıklaması
10.
Birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamın yarısı, onlar basamağındaki rakam ise yüzler basamağındaki rakamın yarısı kadardır. İfade edilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 842
Soru Açıklaması
logo
3. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Test Çöz
Doğal Sayılar
11.
Birler basamağında 6, yüzler basamağında ise 3 rakamı bulunan doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Üç yüz altı
Soru Açıklaması
12.
"818" sayısını aşağıdakilerden hangisi doğru ifade eder?
Doğru Cevap: "C" 8 yüzlük + 1 onluk + 8 birlik
Soru Açıklaması
13.
277 doğal sayısının basamak değerleri toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 277
Soru Açıklaması
14.
795 doğal sayısından sayı değerlerinin toplamını çıkarırsak sonuç kaç olur?
Doğru Cevap: "C" 774
Soru Açıklaması
15.
485 doğal sayısının yuvarlanacağı en yakın yüzlük kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 500
Soru Açıklaması
16.
Rakamları farklı, üç basamaklı en büyük doğal sayıdan, aynı doğal sayının sayı değerleri kadar çıkarsak doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 963
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.