logo
3. Sınıf Fen Bilimleri Dünyamızın Şekli Test Çöz
Dünyamızın Şekli
1.
1. Tenis Topu

2. Vazo

3. Kitap

4. Bilye

 

Yukarıdaki eşyalardan kaç tanesini Dünya'nın şekline benzetebiliriz?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
------------
2.
Aşağıdaki meyvelerden hangisi Dünya modeli olarak kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Portakal
Soru Açıklaması
3.
Dünyanın şekli .......

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Dünya'mızın şekli için yanlış olur?
Doğru Cevap: "C" Bilgisayar gibidir
Soru Açıklaması
4.
Dünya'mızın şekli için hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "A" Köşelidir
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi eski insanların Dünya'nın şekli ile ilgili ortaya attığı bir görüş değildir?
Doğru Cevap: "C" Dünya üçgen bir levha gibidir.
Soru Açıklaması
6.
Bugünkü dünya haritasının neredeyse aynısını çizen ünlü Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Piri Reis
Soru Açıklaması
7.
Dünya'nın şekli ve hareketleri ile ilgili araştırma ve inceleme yapan bilim adamlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Astrolog
Soru Açıklaması
8.
Dünya'nın yuvarlak olduğunu bilim adamlarından hangisi belirtmiştir?
Doğru Cevap: "A" Pisagor
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'mızın yuvarlak olduğunu ispatlamaz?
Doğru Cevap: "A" Dağın tepesini aşan bir arabanın bize yaklaşması.
Soru Açıklaması
10.
Dünya'mızın şekli aşağıdaki geometrik ifadelerin hangisi ile ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Küre
Soru Açıklaması
logo
3. Sınıf Fen Bilimleri Dünyamızın Şekli Test Çöz
Dünyamızın Şekli
11.
Dünyanın şeklini modellemek gerekirse, aşağıdaki modellerden hangisi kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Elma
Soru Açıklaması
12.
Efe: Anne bana bir tane portakal verir misini? Okula götüreceğim.

Annesi: Oğlum beslenme çantana meyve olarak muz koymuştum.

Efe: Anne portakalı öğretmen istedi.

Annesi: ???

Yukarıdaki Efe ile annesinin konuşmasına göre Efe'nin öğretmeni portakalı niçin istemiş olabilir?
Doğru Cevap: "C" Dünya'mızın şeklini anlatmak için.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın yuvarlak olduğunun ispatı olamaz?
Doğru Cevap: "A" Öğretmenimizin "Çocuklar Dünya’mız yuvarlaktır" demesi.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki Dünya'nın şekli ile ilgili yorum yapanlardan hangisi Türk bilim adamı değildir?
Doğru Cevap: "B" Aristoteles
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.